HOT PONUKY
Žiadne Hot ponuky v ponuke.

Zadaním Dopytu na stránke Dopytovat.sk Vám pomôžeme ušetriť až 33% z ceny tovaru alebo služieb. Zadaním dopytu Vám taktiež ušetríme náklady na hľadanie dodávateľa, resp. náklady spojené s telefonovaním alebo cestovaním. Takto obdržíte cenové ponuky priamo do Vášej emailovej schránky.

Všetky ponuky Vám budú prichádzať na e-mail od jednotlivých dodávateľov. Niektorí Dodávatelia si však môžu chcieť ešte overiť, prípadne upresniť podrobnosti zákazky, preto, prosím vypíšte všetky náležitosti formulára tak, aby Vás mohol dodávateľ kontaktovať či už e-mailom alebo telefonicky.

 

Ako si zadať dopyt zadarmo?

1. Vyplňte všetky náležitosti formulára tak ako to od Vás požaduje
2. Váš Dopyt obdržia Dodávatelia registrovaný na Dopytovat.sk 
3. Ďalej dopyt rozpošleme vhodným neregistrovaným Dodávateľom

4. Cenové ponuky Vám Dodávateľ pošle na Váš e-mail alebo Vás bude telefonicky kontaktovať.

5. Výber najvýhodnejšej cenovej ponuky je už iba na Vás!

Zadanie nového dopytu

Detailný popis dopytu na službu o ktorú mám záujem
(Množstvo, orientačná cena, termín dodania) *

Vstup pre firmy